Gemba Fest 2018

14 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Practitionertraining Lean Plannen

4 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

One-piece-flow recordpogingen

Welke effecten heeft one-piece-flow op het proces en de medewerkers? Als we sneller gaan werken gaat dat toch ten koste van de kwaliteit? Is seriematig produceren niet altijd beter dan per stuk produceren? Want op een of andere manier voelt de one-piece-flow werkwijze tegennatuurlijk aan.

Vier organisaties hebben de handschoen opgenomen om dat nader te onderzoeken, te weten Aldowa, Gemeente Rotterdam, Hemink Groep en Van Iersel Geveltechniek. Daarvoor hebben ze een recordpoging one-piece-flow uitgevoerd: 'Hoe krijgen we één stuks product zo snel mogelijk door het proces en dat vele malen achter elkaar?' En belangrijker nog: 'Wat levert dat aantoonbaar op?'

Bij one-piece-flow is het streven een bepaalde activiteit direct af te handelen. ‘One-piece’ staat voor ‘per stuk’ en ‘flow’ voor 'continu doorstromen zonder stilstaan'. Dit betekent dat een product in plaats van in batches (meerdere producten gebundeld) één voor één door de waardestroom (het proces) gaan.

De vier organisaties zijn, in samenwerking met Arpa, elk met hun one-piece-flow project aan de slag gegaan. Het bestaande proces is, door de medewerkers zelf, onder de loep genomen. Op basis van deze analyse is er een nieuw proces bedacht. Een proces waarin steeds één product door het proces gaat in een zo kort mogelijke tijd. Door metingen is een vergelijk gemaakt tussen de ‘traditionele’ manier van werken en de one-piece-flow aanpak.

Resultaten

Het experiment heeft aangetoond dat one-piece-flow meer dan de moeite waard is. Cijfermatig gezien levert het alleen voordelen op. In alle gevallen is de doorlooptijd drastisch verkort, soms tot wel 90%. De proceskosten zijn gedaald en de kwaliteit is gestegen. En het belangrijkste is wellicht dat door de samenwerking de teamflow in alle gevallen verbeterd is. Want als collega’s elkaar feedback geven op de gemaakte kwaliteit, wordt er direct bijgestuurd. Dit komt de samenwerking ten goede. Mensen vinden het prettig om samen te werken, hun vakmanschap te tonen en elkaars suggesties op te pakken om samen tot een beter product te komen. 

Hieronder leest u per bedrijf de aanpak en de resultaten terug. Ook kunt u een filmpje bekijken over de one-piece-flow recordpoging.

Aldowa - Out of the box denken over doorlooptijdverkorting. In plaats van 1 x 20 platen, 20 x 1 plaat produceren

Gemeente Rotterdam - Rotterdammer 90% sneller geholpen bij onderhoudsklacht

Hemink Groep - Waarmaken van dromen! Een gevel- en dakrenovatie in één dag, vanuit de klant gedacht

Van Iersel - Produceren per kozijn in plaats van per project

© 2014 Arpa Training en Consultancy BV