Gemba Fest 2018

14 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Practitionertraining Lean Plannen

4 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Supply Chain Traject

Een significant deel van de activiteiten in de waardestroom wordt door uw partners vormgegeven. Het is dus meer dan de moeite waard om naast uw interne organisatie de totale waardestroom aan te pakken samen met uw ketenpartners. Wilt u de klantwaarde echt verhogen, tot een gezamenlijke continue kostprijsverlanging komen, structureel concurrentievoordeel behalen en de huidige marge verbeteren? In het Supply Chain Traject werkt u hier heel gericht aan, gedurende een langere periode.

Het traject kent drie fasen:

 1. Voortraject met de hoofdaannemer
 2. Gezamenlijk hoofdtraject bestaande uit 2 start modules met de hoofdaannemer en alle geselecteerde ketenpartners
 3. Vervolg van het hoofdtraject met nog 6 verdiepingsmodules met de hoofdaannemer en alle geselecteerde ketenpartners

Voor wie?

Het traject is voor hoofdaannemers (ketenregisseurs) die met hun partners een lerend netwerk willen vormen. De SC Modules van het hoofdtraject worden gezamenlijk doorlopen door alle directies en de mensen die dagelijks met elkaar het werk afstemmen (minimaal 25 personen uit de keten).

Duur training

Iedere fase duurt:

 1. Voortraject: drie tot zes maanden
 2. Hoofdtraject SC Modules 1 en 2: ca. 6 maanden per module 
 3. Hoofdtraject Verdieping SC Modules 3 t/m 8: ca. 6 maanden per module 

Wilt u meer informatie over het Supply Chain Traject of ermee starten? Neem contact op met onze collega Rafaella Broft. 

De investering is afhankelijk van uw rol binnen de keten.

Investering ketenpartner (excl. BTW)

Fase 1 Voortraject:

 • N.v.t.

Fase 2 Hoofdtraject Startmodules 1 en 2:

 • Startmodule 1:
  • Trainingsdag 1.1 en 1.2: € 1.395,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 1: € 1.750,- per bedrijf
 • Startmodule 2:             
  • Trainingsdag 2.1 en 2.2: € 1.395,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 2: € 1.750,- per bedrijf

Fase 3 Hoofdtraject Verdiepingsmodule 3, 4 en 5:

 • Module 3:
  • Trainingsdag 3: € 425,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 3: € 1.750,- per bedrijf
 • Module 4:                    
  • Trainingsdag 4: € 425,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 4: € 1.750,- per bedrijf
 • Module 5:
  • Trainingsdag 5: € 425,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 5: € 1.750,- per bedrijf

Fase 4 Hoofdtraject Verdiepingsmodule 6, 7 en 8:

 • Module 6:                    
  • Trainingsdag 6.1 en 6.2: € 1.395,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 6: € 1.750,- per bedrijf
 • Module 7:                    
  • Trainingsdag 7: € 425,- p.p. (min. 2 deelnemers)
  • Praktijkopdracht 7: € 1.750,- per bedrijf
 • Module 8:                    
  • Afsluitingsdag 8: € 425,- p.p. (min. 2 deelnemers)


Investering ketenregisseur (excl. BTW)

Fase 1 Voortraject:

 • € 7.500,-

Fase 2 Hoofdtraject Startmodules 1 en 2:

 • Startmodule 1:             
  • Trainingsdag 1.1 en 1.2: € 1.395,- p.p. (deelname kernteam)
 • Startmodule 2:             
  • Trainingsdag 2.1 en 2.2: € 1.395,- p.p. (deelname kernteam)

Fase 3 Hoofdtraject Verdiepingsmodule 3, 4 en 5:

 • Module 3:                    
  • Trainingsdag 3: € 425,- p.p. (factuur max. 2p.)
 • Module 4:                    
  • Trainingsdag 4: € 425,- p.p. (factuur max. 2p)
 • Module 5:                    
  • Trainingsdag 5: € 425,- p.p. (factuur max. 2p)

Fase 4 Hoofdtraject Verdiepingsmodule 6, 7 en 8:

 • Module 6:                    
  • Trainingsdag 6.1 en 6.2: € 1.395,- p.p. (deelname kernteam)
 • Module 7:                    
  • Trainingsdag 7: € 425,- p.p. (factuur max. 2p)
 • Module 8:                    
  • Afsluitingsdag 8: € 425,- p.p. (factuur max. 2p)

Begeleiding:

 • € 15.000,- per jaar

Trainingsdagen zijn inclusief studiemateriaal en afhankelijk van duur training lunches, diner en overnachting (eventuele voorovernachting is voor eigen rekening).

Extra diensten, zoals coaching op maat en implementatie meet- en verbeteracties: Op verzoek.

Is uw Supply Chain Traject al opgestart en wilt u zich nu aanmelden voor het hoofdtraject en de daarbij behorende modules? Of bent u een ketenpartner die onderdeel uitmaakt van een Supply Chain Traject? De inschrijving wordt na afronding van het voortraject geopend. U ontvangt hierover bericht.  

© 2014 Arpa Training en Consultancy BV