Informatieavond Lean & Learn

11 april 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Managementtraining Lean & Learn

29 maart 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Teamflowmodel

In het teamflowmodel van drs. Jef van den Hout PDEng worden zeven condities onderscheiden die ervoor zorgen dat de kans op het bereiken van teamflow flink toeneemt. Deze condities zijn te beïnvloeden.

 

 

De bindende factor in een goed team is een gedeelde ‘collectieve ambitie’. Datgene wat de teamleden raakt en drijft, waar eenieder in deze samenstelling van droomt. We omschrijven dit bij Arpa ook wel als 'droomdoel'. Een droomdoel wil je als team graag halen, maar is geen harde afspraak. Vanuit deze collectieve ambitie wordt een 'gezamenlijk doel' geformuleerd. Dit is een concreet en haalbaar doel waar het team gezamenlijk voor gaat. Ieder teamlid heeft een 'persoonlijk doel', deze is betekenisvol voor jou als teamlid en draagt bij aan het ‘gezamenlijke doel’. Het ligt volledig binnen je invloedssfeer als teamlid.

Binnen een excellerend team zet jij en ieder andere teamlid, je in waar je goed in bent. Er wordt op een effectieve manier gebruik gemaakt van de verschillen tussen mensen. Ieder krijgt de taken waar hij/zij goed in is. die aansluiten bij je talenten, kennis en vaardigheden. Dit wordt 'bundeling van krachten' genoemd. Wat hierbij belangrijk is, is dat je elkaars krachten kent en elkaars verschillen waardeert.

Als gevolg van de 'open communicatie' in het team, wordt er op een constructieve en volwassen manier met elkaar gecommuniceerd. Er wordt snel feedback gegeven op ieders taak, op de gezamenlijke inspanning en op de manier van samenwerken. Deze feedback richt zich erop om ieder in zijn/haar kracht te laten staan, daarvoor is het belangrijk om de feedback duidelijk en oplossingsgericht te laten zijn. Deze vorm van feedback noemen wij liever feedforward, omdat het gericht is op hoe het in de toekomst nog beter zou kunnen.

De zesde conditie wordt 'veilig klimaat' genoemd. Het doel dat je samen wilt halen is uitdagend gesteld. Het zal dus zeker voorkomen dat je fouten maakt in het proces naar het doel toe. Flow kan alleen maar ontstaan als er geen faalangst is, je wilt daarom een omgeving creëren waarin het oké is om fouten te maken. Deze fouten heb je nodig als voeding voor je leerproces.

'Wederzijds commitment' heb je nodig omdat je het beoogde doel alleen maar gezamenlijk kunt bereiken. Je spreekt elkaar aan wanneer een ander zich niet houdt aan gezamenlijk gemaakte afspraken. Ieder pakt zijn/haar verantwoordelijkheid.

Wanneer deze condities optimaal aanwezig zijn, zul je teamflow ervaren. Dit bestaat uit de componenten:  'focus', 'eenheid', 'vertrouwen' en 'vooruitgang'.

© 2014 Arpa Training en Consultancy BV