Trainingen Lean Bouwen

U start bij Arpa altijd met een basistraining. Eerst worden de directie, bestuurders en het hoger management getraind, daarna andere lagen uit de organisatie. Na afloop van een basistraining kunt u een vervolgtraining of een mastertraining kiezen voor verdere verdieping.

 

De trainingen richten zich op directeuren, managers, middenkader en professionals werkzaam bij hoofdaannemers, onderaannemers, installatiebureaus, productiebedrijven, architectenbureaus, vastgoedontwikkelaars en opdrachtgevers zoals gemeenten en woningbouwcorporaties.

 

Managementtraining Lean Bouwen (basistraining, 4 dgn)

Deze vierdaagse basistraining voor het management vormt de eerste stap om met Lean aan de slag te gaan. U leert op een andere manier naar uw organisatie kijken. U leert wat Lean is en hoe u dit kunt implementeren in uw bedrijf. De managementtraining geeft u het inzicht, de tools en de inspiratie om continu te blijven verbeteren. Niet voor niets praten we ook over Learn. De training is zeer praktisch. Met behulp van praktijkvoorbeelden, simulaties, discussies, oefeningen en verwijzingen naar uw dagelijkse praktijk zult u zich snel bekwamen in de nieuwe kennis en vaardigheden. Na de training kunt u direct met Lean Bouwen aan de slag.

 

>> Leaflet Managementtraining Lean Bouwen
>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Bewustwordingstraining Lean Bouwen (basistraining, 2 dgn)

Om Lean en Learn tot een succes te maken is brede bewustwording, dwars door de organisatie onontbeerlijk. De tweedaagse Bewustwordingstraining Lean Bouwen voor het middenkader en voor professionals is de logische vervolgstap. Het creëert de basis om het bedrijfsproces gezamenlijk zo in te richten dat iedereen in de organisatie zich bewust is van continue verbetering en zijn of haar rol daarin. Na afloop van de training kunt u kiezen voor verdere verdieping door een vervolgtraining te kiezen, zoals Learn Methodieken, Lean Engineering of Lean Plannen.

 

>> Leaflet Bewustwordingstraining Lean Bouwen
>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Training Learn Methodieken (vervolgtraining, 2 dgn)

In deze tweedaagse training leert u een aantal specifieke Learn Methodieken toepassen, zoals VSM, 5S, Daily Stand en Flowboard. Aan de hand van theorie, games en praktijkoefeningen leert u hoe u de betreffende methodiek kunt toepassen. Voor de methodieken Lean Plannen en Lean Engineering is een aparte training ontwikkeld. De training is voor iedereen van de werkvloer die met Lean en Learn aan de slag wil.

 

>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Training Lean Plannen (vervolgtraining, 2 dgn)

U wilt aan de slag met Lean Plannen of heeft er al ervaring mee en wilt weten hoe het nog beter kan. Aan de hand van theorie en games wordt ingegaan op de praktijk van alledag. U leert waar u op moet letten en hoe u uw team nog beter meekrijgt om steeds betere resultaten te behalen.
De training is bedoeld voor alle deelnemers aan het uitvoeringsproces die in de praktijk aan de slag willen met Lean Plannen. Bent u werkzaam als bedrijfsleider, projectleider, uitvoerder, projectcoördinator of werkvoorbereider bij een hoofdaannemer of bouwspecialist? Dan is deze training uitermate geschikt voor u.

 

>> Leaflet Training Lean Plannen
>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Training Lean Engineering (vervolgtraining, 2 dgn)

De tweedaagse training Lean Engineering is een vervolgtraining op de vierdaagse Managementtraining of Kadertraining Learn Bouwen en op de tweedaagse Learn Bewustwordingstraining. Als u uw engineeringsproces gecontroleerd in een korte tijd wilt laten verlopen is deze training uitermate geschikt. Aan de hand van theorie en games wordt ingegaan op de praktijk van alledag. U leert waar u op moet letten en hoe u uw team nog beter meekrijgt om steeds betere resultaten te behalen.

De training is bedoeld voor architecten, constructeurs, adviseurs, stedenbouwkundigen, bedrijfsleiders, projectleiders, projectcoördinatoren en werkvoorbereiders die werkzaam zijn bij een hoofdaannemer of bouwspecialist.

 

>> Leaflet Training Lean Engineering

>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Training Persoonlijk Learn Leiderschap (vervolgtraining, 4 dgn)

U wilt met de nieuwe inzichten uit de basistraining aan de slag en ontdekt dat communicatie daarbij van cruciaal belang is. Learn Leiderschap vraagt om een andere aanpak. Eén waarbij u uw medewerkers faciliteert om het beste in zichzelf naar boven te halen, zodat ze zelf verbeteringen zien én met oplossingen komen. Op basis van het NLP gedachtegoed krijgt u handvatten om uw eigen communicatie en het effect daarvan te verbeteren.

 

>> Meer informatie

>> Aanbod, trainingsdata en inschrijven

 

Besloten Training

Als u een groep wilt trainen die groter is dan 25 deelnemers organiseert Arpa graag een besloten training voor u. De training kan dan verder worden toegespitst op de vraagstelling van de groep en ook bijdragen aan teambuilding. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

>> Contact opnemen

 

Gembatraining

Als het management en het operationeel management zijn getraind en er op de projecten wordt gewerkt met Lean Plannen (er is een daily stand), dan is het vaak een logische stap om ook de medewerkers op de werkvloer kennis te laten maken met Lean en Learn. Heeft u interesse in een Gembatraining? Arpa traint dan één van uw managers. Vervolgens geeft hij of zij samen met een trainer van Arpa de training. Het is onze ervaring dat de medewerkers vaak erg enthousiast zijn en samen met het management aan de slag gaan met verbeteren. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

>> Contact opnemen