Inzicht in je verbeterpotentieel

Arpa Deepscan

Met de Arpa Deepscan zoomen we in op een deel van je bedrijfsproces. Dat doen we met de Leanbril op. Welke stappen doorloopt het product of de dienst voordat deze bij de klant terechtkomt? Hoe efficiënt zijn deze stappen? Waar en in welke hoeveelheid wordt daadwerkelijk waarde geproduceerd en waar zitten ‘verspillingen’ in het proces? Je krijgt diepgaand inzicht in de effectiviteit van je product of dienst (je waardestroom) en een uitgebreid advies voor verbeterstappen op de juiste plekken in de organisatie. Dit zorgt ervoor dat iedereen met dezelfde focus gaat verbeteren, wat resulteert in meer efficiency, werkplezier én klantwaarde.

Welkom bij waardestroom-denken

Iedere onderneming en organisatie vraagt zich af of het werk beter, sneller en efficiënter kan. Vaak worden verbeteracties intuïtief gestart, gestuurd en doorgevoerd. Dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Zeker in complexere situaties - en een organisatie met verschillende processtappen en afdelingen kent al snel complexiteit - ontstaat er vaak een kettingreactie. Een verbetering van één enkele stap, betekent vaak een verandering verderop in het proces. Om aan de juiste knoppen te kunnen draaien, wil je eerst weten waar je staat.

Wat is Arpa Deepscan?

In deze uitgebreide Deepscan - een combinatie van deskresearch en actieve metingen - leggen we de ‘pijnpunten’ van je bedrijfsproces haarfijn voor je bloot. Afhankelijk van de situatie en behoefte maakt onze specialist een meet- en analyseplan. De Deepscan bevat de volgende onderdelen:

  • In kaart brengen van de waardestroom (welke stappen worden doorlopen?)
  • Analyse aandeel klantwaarde in waardestroom (welke stappen voegen klantwaarde toe?)
  • Analyse aandeel en aard van de ondersteunende processen (welke stappen voegen geen klantwaarde toe?)
  • Doorlooptijd van een product of dienst (belangrijke indicator voor klantwaarde en efficiency)
  • Planningsbetrouwbaarheid (is de waardestroom stabiel?)
  • Leervermogen, mate van pull en perfectie

Wat levert de Deepscan op?

Arpa Deepscan levert diepgaand inzicht in de effectiviteit van de organisatie. Waar zit waarde? Hoe komt deze tot stand? Waar zitten verspillingen? Hoe vaak komen deze voor? Met het Deepscan rapport en het uitgebreide verbeteradvies heb je de instrumenten in handen om je waardestroom te kunnen gaan optimaliseren.

Arpa Deepscan

Investering

Arpa Deepscan is maatwerk. Onze meetspecialisten maken een plan van aanpak op basis van een verkennend gesprek. De uiteindelijke investering hangt af van de situatie, vraag en complexiteit. En van de vraag of het meetteam versterkt kan worden met mensen uit de eigen organisatie. De Deepscan kan plaatsvinden vanaf € 1.500,- excl. BTW.

Leaflet Arpa Deepscan.pdf | pdf 842.1kb

Meer weten over onze scans of advies op maat?

Neem contact op met onze consultants

Neem contact op