De verbetermotor in een hogere versnelling

Arpa Learnscan

Je bent al een tijd enthousiast aan de slag met Lean & Learn. Op diverse plekken in je organisatie zet je Learn Methodieken in. Op de ene plek loopt dat beter dan op de andere. De verbetermotor stagneert hier en daar een beetje. En dat terwijl je graag wilt doorschakelen naar een hogere versnelling; een hoger volwassenheidsniveau ook. Met de Arpa Learnscan kun je in anderhalf à twee uur inzichtelijk krijgen op welke aandachtsgebieden het meeste verbeterpotentieel ligt, in welke laag van de organisatie. Hierdoor weet je aan welke knoppen je kunt draaien om de organisatie weer een volgende groeistap te laten zetten. De Arpa Learnscan helpt je de verbeterkoers te bepalen.

Waar sta je en waar ga je mee aan de slag?

Het Learn gedachtegoed is opgebouwd rondom 7+1aandachtsgebieden: Bewustwording, Learn Methodieken, Communicatie, Verbeterkoers, Structuren en Systemen, Toeleverend Netwerk, Klantwaarde en Managementaandacht. Wanneer je een optimaal klimaat wilt creëren voor een lerende organisatie, wil je op ieder aandachtsgebied maximaal presteren. Door afwisselend te focussen op de verschillende aandachtsgebieden, gebeurt dat sneller.

Wat is Arpa Learnscan?

Het mooie van de aandachtsgebieden is dat je ze kunt meten. Arpa Learnscan is een peilstok waarmee je per aandachtsgebied kunt meten hoe volwassen je organisatie is. Wordt er ad hoc verbeterd (niveau 0), reactief (niveau 1), proactief (niveau 2), of gaat het verbeteren als vanzelf (niveau 3)? De Learnscan kan per waardestroom, team of afdeling worden gehouden. De resultaten laten precies zien waar werk te verrichten is.

Hoe werkt de Learnscan en wat kun je ermee?

De coach van Arpa houdt een plenair interview met zes medewerkers van de organisatie; drie mensen van de Gemba, twee teamleiders en een manager. Iedereen beantwoordt online, in hetzelfde programma, 54 vragen, verdeeld over de aandachtsgebieden. Zo komt er real time een score op de peilstok te voorschijn. De scores bespreken we met elkaar en gezamenlijk maken we een ontwikkelplan voor de vervolgstappen. Onderdelen van het ontwikkelplan kunnen zijn: doelenworkshops, het ontwikkelen van coaching skills, het verder verdiepen in Learn Methodieken of het beheersen van visualisatie.

Arpa Learnscan
Arpa Learnscan

Investering

De standaard Arpa Learnscan kost € 375,- excl. BTW. Wil je meer mensen interviewen of de scan toepassen op meerdere waardestromen of afdelingen, dan maken we van te voren een offerte.

Arpa Learnscan.pdf | pdf 1.4mb

Meer weten over onze scans of advies op maat?

Neem contact op met onze consultants

Neem contact op