Hoe effectief is je organisatie?

Arpa Quickscan

Arpa Quickscan is een kennismaking met de kracht van Lean-meten. In een eenvoudige en doeltreffende scan leggen we de contouren bloot van de effectiviteit van je organisatie of team. Hoeveel tijd steken je medewerkers in het creëren van klantwaarde? En hoeveel gaat er naar ondersteunende processen? Welke afdelingen of onderdelen scoren goed? Welke minder? Arpa Quickscan geeft je snel inzicht: een startpunt voor verbetering en groei.

Van onderbuik naar feiten

Zijn we met de juiste dingen bezig? Besteden we maximale energie aan de klant? Wordt de klant snel genoeg bediend? Zijn de benodigde ondersteunende processen effectief georganiseerd? Iedere onderneming en organisatie vraagt zich af of het werk beter, sneller en efficiënter kan en hoe het rendement verhoogd kan worden. Vaak worden verbeteracties intuïtief gestart, gestuurd en doorgevoerd. Dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat.

Wat is Arpa Quickscan?

Meten is een krachtig vertrekpunt voor verbeteringen. Arpa Quickscan is een eenvoudige en scherpe verkenning van het verbeterpotentieel van je organisatie of afdeling. Arpa Quickscan geeft inzicht in:

  • de verhouding tussen arbeidsuren en creatie van waarde voor de klant
  • de producten of productfamilies waar de klant voor betaalt (waardestromen)
  • het aandeel (benodigde) ondersteunende processen

Hoe werkt de Quickscan?

Een meetspecialist van Arpa bezoekt de organisatie een dag om een zogenaamde Multi Moment Opname (MMO) uit te voeren. Hierbij wordt op vaste tijdsintervallen geregistreerd of medewerkers bezig zijn met activiteiten waar de klant voor wil betalen (waardetoevoegende activiteiten) of met activiteiten die het proces ondersteunen (waardeverspillende activiteiten). De MMO-scores analyseren we in een dagdeel op kantoor en koppelen we terug via een eenvoudige en krachtige rapportage. De opdrachtgever krijgt hiermee glashelder inzicht in welke werkzaamheden, in welke hoeveelheid, nodig zijn om het product of de dienst te produceren én waar het beter kan.

Arpa Quickscan

Investering

Arpa Quickscan is een verkenningsinstrument en bieden we aan voor € 1.250,- excl. BTW. Met deze investering zet je de eerste stap naar onderbouwd verbeteren.

Leaflet Arpa Quickscan.pdf | pdf 1.1mb

Meer weten over onze scans of advies op maat?

Neem contact op met onze consultants

Neem contact op