Hoe efficiënt is jouw proces georganiseerd?

One-piece-flow experiment

Traditioneel zijn veel organisaties gewend om in batches te produceren. Een (groot) aantal producten doorloopt eerst stap A, wordt al dan niet tussentijds opgeslagen, gaat dan naar stap B, C, enzovoorts. Dat lijkt efficiënt, maar heeft als groot nadeel dat je de vele verspillingen in het proces - zoals wachttijden, voorraden en noodzakelijke coördinatie - niet meer ziet. Dat kan slimmer! One-piece-flow is een fundamenteel andere manier om je proces te organiseren. De resultaten in efficiency, werkplezier en het blootleggen van procesverbeteringen zijn spectaculair. En omdat ervaren doet geloven, daagt Arpa je uit voor een one-piece-flow experiment. Dat levert verbeterrichting en -ideeën voor het komende jaar.

Zet je verbetermotor aan!

One-piece-flow (OPF) is een Lean-principe. Het houdt in dat je één product, van begin tot eind, in beweging houdt en pas loslaat als het klaar is voor levering. Als product/dienst 1 klaar is bij stap 1, schuift deze door naar stap 2. Op dat moment gaan de mensen van stap 1 verder met product/dienst 2.

Wat levert het op?

One-piece-flow produceren levert een aantal belangrijke voordelen op. Zo zijn er geen wachttijden meer van halffabrikaten, geen (tussen)voorraden en is er geen coördinatie/administratie nodig om het proces in goede banen te leiden. Dat scheelt fouten en gaat veel sneller. Bovendien bevordert OPF de verbeter-drive van de organisatie. Je zult eindelijk je ‘bottlenecks’ oplossen om je producten in beweging te houden en de werkwijze stimuleert het team om de stappen steeds slimmer te maken. Er zijn praktijkvoorbeelden waarbij bedrijven met OPF hun doorlooptijd met 99% wisten te verkorten en 25% meer output kregen met hetzelfde team.

Hoe werkt het?

Arpa zet OPF-experimenten op bij en met bedrijven. Daarmee kan de organisatie ervaren, en vooral het team, wat deze werkwijze kan betekenen. En de uitkomsten en leerervaringen gebruiken om het proces blijvend te verbeteren. Voorafgaand aan het OPF-experiment houden we een nulmeting. Vervolgens bereiden we met het uitvoerend team het experiment grondig voor. Dan gaan we binnen een afgebakende kortere tijd draaien op basis van OPF. De resultaten vergelijken we met die van de nulmeting. Naast de meetresultaten levert het OPF-experiment een (groot) aantal verbeterideeën op voor je proces. Grote kans dat je niet meer anders wilt werken!

Bekijk de klantcase van Inteco

Investering

Een one-piece-flow experiment is maatwerk. Onze OPFspecialisten maken een plan van aanpak op basis van een verkennend gesprek. De uiteindelijke investering hangt af van de situatie, vraag en complexiteit.

leaflet-one-piece-flow-experiment.pdf | pdf 2.2mb

Meer weten over onze scans of advies op maat?

Neem contact op met onze consultants

Neem contact op