Arpa Workshop

Lean & Learn SWOT

26 oktober 2018

De markt verandert continu. Hoe zorg je dat je als bedrijf effectief inspeelt op veranderingen? Dat je je concurrenten voor blijft? Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen? Hoe maak je de invloed van zwakten kleiner en bundel je sterkten tot een aanbod van formaat?

De SWOT-analyse is een bekend instrument voor bedrijven om positie mee te bepalen en een strategie naar de toekomst uit te stippelen. In deze workshop zetten we de SWOT-methodiek in, maar dan wel ‘the Arpa Way’. Door de 7+1 aandachtsgebieden van Lean & Learn te combineren met de SWOT-methodiek, ontstaat een effectieve manier van strategievorming. Daarbij betrekken we bij voorkeur het hele team, zo ontstaat een gezamenlijk gedragen doel en ontwikkelpad.

Scherp programma

Tijdens het programma verkennen we de sterkten en zwakten van je organisatie vanuit de 7+1 aandachtgebieden van Lean & Learn. Dit framework is een manier om enerzijds je bedrijfsproces, structuren en systemen onder de loep te nemen en anderzijds te kijken naar de menselijke kant op factoren zoals, bewustwording, motivatie en communicatie. De verkenning levert een spinnenweb-diagram op die je sterkten en zwakten haarfijn in beeld brengt. Daarna verplaatsen we de blik naar buiten. Welke kansen liggen er voor de organisatie en welke uitdagingen komen op je af?

We sluiten af met een doorvertaling naar de kernwaarden van jouw organisatie en wat je ontwikkel- en verbeterpunten zijn voor de komende tijd.

Resultaat

Na deze dag beschik je over een scherpe analyse van je organisatiekwaliteiten en een plan voor de komende 2 jaar. Volg je de workshop met je team, dan heb je meteen draagvlak en een gezamenlijk doel gecreëerd en kun je direct in je organisatie aan de slag.