Lean volgens Arpa

Het Lean & Learn gedachtegoed

Een organisatieklimaat creëren waarin alle mensen met passie en plezier werken, elkaar continu versterken en voortdurend samen leren om een steeds betere prestatie neer te zetten. Dat is onze inzet. Klinkt je dat als muziek in de oren? Welkom bij Lean volgens Arpa, ofwel Learn!

De basis: klantwaarde vergroten

De basis van onze kennis en kunde is Lean. Onder deze benaming staat het Toyota Production System (TPS) in het Westen bekend. De manier waarop we bij Arpa met Lean omgaan is een groot verschil met hoe we het nogal eens tegenkomen in de praktijk. Onze visie is trouw aan het gedachtegoed en lees je hieronder.

Bij Lean kijk je naar een organisatie als een groep mensen die een serie van activiteiten uitvoert. Het resultaat daarvan is een product of dienst. Zo’n serie activiteiten noemen we een waardestroom. Je hebt activiteiten die klantwaarde toevoegen (bij een bakker zijn dat de activiteiten die ervoor zorgen dat de ingrediënten een brood worden) en activiteiten die geen klantwaarde toevoegen (zoals inkoop, voorraad en administratie). Bij Lean focus je je op het vergroten van de klantwaarde. Vervolgens kun je het proces zo verbeteren en inrichten, dat je de klant steeds opnieuw positief kunt verrassen met een perfect product, dienstverlening die de klantvraag overtreft, in een korte tijd en voor lage kosten. Lean Methodieken zoals Daily Stand, VSM, Flowbord en 5S, helpen je om die processen structureel aan te pakken en als team continu te blijven verbeteren en optimaliseren.

Afbeelding Klantwaarde: Percentage klantwaarde in groen, verspilling in rood. Schokkend: de gemiddelde organisatie heeft slecht 10% waardetoevoegende activiteiten.

Het verschil maken: motivatie en energie hoog houden

De Lean Methodieken zijn bedoeld om structuur, overzicht en ruimte te geven - en daarmee het werkplezier te vergroten. Om een effectieve verbetercultuur te bereiken gaan we bij Arpa nog een stap verder. Je hebt immers een topgemotiveerd team nodig, wil je iedere dag je klanten blij maken en liever nog: positief verrassen. Arpa brengt de Lean aanpak samen met diverse coaching-, communicatie- en organisatiemodellen (zoals Neurolinguïstisch Programmeren, Oplossingsgericht Werken en Semco-stijl). Het doel daarvan is om een organisatieklimaat te creëren waarin leren hand in hand gaat met werkgeluk. Teams en individuen hebben in dat klimaat de ruimte en verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf naar boven te halen en leidinggevenden treden op als coach.

Afbeelding Motivatie: Uit wetenschappijk onderzoek blijkt dat intrinsieke motivatie van medewerkers wordt bevorderd door autonomie, meesterschap en zingeving. Hoe scoren jij en jouw organisatie op deze elementen?

Learn

Door klantwaarde te optimaliseren enerzijds en aandacht te hebben voor (team)motivatie anderzijds, ontstaat wat wij een Learn-klimaat noemen. Het doel is om op beide ‘assen’ het maximale te scoren. Daar ligt het succes van de organisatie. Dat kan alleen als medewerkers en teams zélf continu aan het verbeteren gaan (wat ze met hun praktijkkennis en -ervaring ook veel beter kunnen dan managers). Leidinggevenden treden op als coaches die teams en medewerkers faciliteren bij wat ze nodig hebben om te komen tot een optimaal bedrijfsproces en een optimale zelfontplooiing. Met zelfsturende teams, die continu verbeteren en leiders als coaches ontstaat een Lerende Organisatie, een organisatie die zichzelf steeds vernieuwt, verbetert en aanpast aan (of liever nog vooruit loopt op) veranderingen in markt en maatschappij.

Vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Stap voor stap

Een Lerende Organisatie ben je niet van de ene op de andere dag. De trainingen en coaching van Arpa zijn erop gericht om toe te werken naar een ideale leeromgeving via de volgende fasen:

  • Basic Stability - rust, ruimte en overzicht realiseren voor iedereen die samenwerkt
  • Innoveren – in deze fase maak je grote stappen om de klantwaarde te verhogen
  • Verbeteren – verder fijnslijpen van de innovaties, door kinderziektes snel te signaleren en aan te pakken
  • Flow – toewerken naar een team dat met veel plezier - in flow - topprestaties levert

Meten

Bij Learn speelt meten een grote rol. Om te weten hoe en in welke richting je wilt verbeteren en ontwikkelen, moet je allereerst weten waar je staat. Arpa hanteert diverse instrumenten voor specifieke meetvragen. Ook het niveau van Learn-volwassenheid van organisaties en teams kunnen wij haarfijn meten. Hiervoor ontwikkelden wij een model met 7+1 aandachtsgebieden voor organisaties die zich willen ontwikkelen tot Lerende Organisatie.

Kort samengevat

Wij kunnen boeken vullen met het Learn-gedachtegoed (hier vind je er enkele). Kort samengevat bestaat onze dienstverlening uit:

Bekijk ons trainingsaanbod.

Meer weten?

Kom vrijblijvend naar een Lean & Learn Preview

Bekijk beschikbare data