Disclaimer en Privacy Statement

Online voorwaarden

Online voorwaarden                                         

Voor het gebruik van deze website en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, gelden onderstaande Disclaimer en ons Privacy Statement.


Disclaimer vs. 28-6-2018

Rechtmatig gebruik
Het is niet toegestaan om deze website zó te gebruiken dat het functioneren van de site in gevaar wordt gebracht, andere gebruikers van de website gehinderd worden, of dat de aangeboden informatie en/of onderliggende software worden aangetast.

Aansprakelijkheid
Wij streven ernaar om juiste en actuele informatie te verstrekken op onze website. Mocht er onverhoopt toch een foutje in sluipen, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De informatie op de website is indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd, verwijderd of teruggeplaatst. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Arpa Training en Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site.

Verantwoordelijkheid
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het Lean & Learn gedachtegoed, de bijhorende modellen (zoals het Learn model en het zeven plus één aandachtsgebieden model), producten, teksten op deze website, foto’s en ander beeldmateriaal zijn intellectueel eigendom van Arpa Training en Consultancy BV en mogen alleen na goedkeuring door Arpa, mét bronvermelding worden overgenomen.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Arpa Training en Consultancy hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Privacy Statement vs. 2016 wordt binnenkort geüpdate volgens de AVG

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, functie, adres, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Indien u niet langer e-mailings van Arpa Training en Consultancy wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt u op elk moment op de site raadplegen. 

Aansprakelijkheid
Arpa Training en Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.