Advanced

Master in Business Learning (MBL)

Omschrijving

Een complete Lean & Learn transformatie in vier jaar

Een Lerende Organisatie bouw je niet in één dag. Teams die volledig zelfsturend zijn, die verbeteringen zelf signaleren, oppakken en realiseren, managers die alle ruimte hebben en besteden aan het faciliteren van medewerkers om het nog een stap beter te doen; dit zijn resultaten waar je gemakkelijk een decennium voor uit kunt trekken. Toch kan het sneller. 

De Master in Business Learning (MBL) is een vierjarig traject waarin directies, leidinggevenden en hoger management hun organisatie onder intensieve begeleiding transformeren in een Lerende Organisatie. Je leert de principes van Lean & Learn hanteren en implementeren. Verder werk je aan het ontwikkelen van een winnende strategie en een team in flow. Onderweg opereer je steeds een stapje beter, betrek je je team en pluk je direct de vruchten van de opgedane kennis en ervaringen.

Tijdens de MBL komen inzichten uit de topsport, wetenschap en praktijk effectief samen, daarbij staan vijf concrete zaken centraal: het verhogen van je rendement, het verkorten van doorlooptijden, persoonlijke en organisatorische vitaliteit, je rol als coach en teamflow. We kiezen voor deze duidelijke link met de topsport omdat nergens anders zo de nadruk ligt op deze aspecten. Optioneel is het mogelijk om deel te nemen aan een studiereis naar de Olmpische Spelen. 

Wil jij deel uitmaken van de selectie? Neem dan contact met ons op. We starten met een nieuwe groep zodra daar genoeg animo voor is. 

 

Resultaat

Gedurende het traject krijg je antwoord op onderstaande vragen en krijg je alle handvatten aangereikt die je nodig hebt om te bouwen aan een Lerende Organisatie:

  • Hoe creëer je bewustwording dat het echt beter kan bij jezelf en je team?
  • Hoe creëer je een gezamenlijke droom en stel je gezamenlijke doelen?
  • Hoe zorg je ervoor dat nieuwe lerende werkwijzen verankerd worden in de organisatie?
  • Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk gedragsverandering ontstaat?
  • Hoe creëer je een open cultuur waar geven van feedback en feedforward continu plaatsvindt?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers continu willen verbeteren?
  • Hoe betrek je toeleveranciers, hoe daag je ze uit en neem je ze mee in de continue verbetering?
  • Waar ben je streng en waar laat je los?
  • Hoe betrek je de klant in je verbeterproces?
  • Wat is jouw rol als manager?

Opbouw MBL

Het programma van de MBL is gebaseerd op de vierjarige ‘Olympische Cyclus’ die veel topsportcoaches hanteren; een opbouw die leidt tot maximale prestaties. Achtereenvolgens staan de volgende (ontwikkel)fases centraal:

Fase 1 - Basic Stability
Structuur, rust, overzicht. Het eerste jaar draait om Basic Stability. Wil je kunnen verbeteren, dan zul je eerst de processen duidelijk moeten hebben en de basis op orde. Je gebruikt hiervoor methodieken zoals Lean plannen, Flowborden, VSM en Daily Stands. Aan de hand van deze methodieken, kan je team zelf aan de slag. Zo weten de teamleden precies wat er van ze verwacht wordt, waarom ze hun taken doen en hoe de taken elkaar beïnvloeden. Struikelmomenten worden eerder zichtbaar. Bovendien is structuur het vertrekpunt voor verbetering. Je weet waar je staat en ziet (of beter nog meet) wat een verbetering doet. Basic Stability minimaliseert ad hoc handelen, dubbel werk, herstelwerk en inefficiënt werk.

Fase 2 - Meten en innoveren
Als je de basis op orde hebt, dan is er ruimte om te gaan innoveren en experimenteren. Om met de juiste zaken aan de slag te gaan, ga je eerst meten. Zo weet je waar je verbeterpunten liggen en waar je grote slagen kunt maken. Denk bij innovaties ruimer dan aan technische vernieuwingen. Het gaat om slimmer te werken en om sociale innovatie, zoals het werken in multidisciplinaire teams, het slimmer inrichten van processen en het werken op basis van one-piece-flow (stuk-voor-stuk productie).

Fase 3 - Verbeteren en fijnslijpen
Iedere innovatie en grote verandering gaat gepaard met ‘kinderziektes’. Die strubbelingen geven bij management en team nog wel eens de neiging om terug te gaan naar het oude patroon. Daarom is het zaak om in jaar drie de innovaties te verfijnen. Stapsgewijs alle oneffenheden gladstrijken en ervoor zorgen dat de nieuwe manieren van werken tot in de puntjes kloppen en lekker gaan draaien. Dit realiseer je door te zorgen voor een dagelijkse of wekelijkse verbeterroutine (Kaizens), en werk je toe naar teams die verbeteringen zelfstandig signaleren en doorvoeren.

Fase 4 - Flow
Wanneer de vernieuwde processen lekker lopen, ga je in het vierde jaar echt verschil maken. Je gaat toewerken naar flow, de optimale presterende staat. Daarvoor ga je de communicatie in je team naar een hoger niveau tillen en ga je onder andere aan de slag met teamdynamieken - zoals MBTI en systemisch werk. Oog voor de menselijke maat, stimuleert het enthousiasme en de motivatie van teamleden en vormt samen met heldere en uitdagende doelen en een collectieve ambitie, voorwaarden om teamflow te bereiken.

Trainingsopzet per blok

Als deelnemer kom je drie keer per jaar met de groep bij elkaar voor een blok training. Met de opgedane kennis ga je in de tussenliggende maanden aan de slag in je eigen organisatie. We helpen en houden je daarbij op weg door intervisie. Zo leer en transformeer je stapsgewijs.

Ieder trainingsblok duurt 3 dagen en heeft de volgende opbouw:

Dag 1 - De dag van de nieuwe mentale modellen. Kennismaken met methodieken en andere zienswijzen krijgen.

Dag 2 - Hier staat persoonlijke ontwikkeling centraal. De weg van directeur/manager naar coach. Zowel qua bewustwording: Hoe doe ik de dingen? Welke overtuigingen heb ik? Waar loop ik tegenaan? Als in het aanleren van coachingvaardigheden. Welke methoden kan ik inzetten om mijn mensen te stimuleren, motiveren en helpen?

Dag 3 - Actie en implementatie. Vooruitblik op het komende blok en de tussenliggende maanden:  Wat ga ik doen? Hoe laat ik mijn team hierop aanhaken? Dag drie is ook de actiedag; met topsporters en topcoaches zoals Marc Lammers, Dennis van der Geest en Bibian Mentel aan de slag om los te komen, te verdiepen op een thema en de nieuwe principes in de praktijk te ervaren.

Zo doorloop je ieder blok een cyclus van nieuwe kennis opdoen, goed naar binnen kijken en vervolgens in beweging komen. Als deelnemer ga je na iedere training weer boordevol nieuwe energie de eigen organisatie in.

Kernteam en gasttrainers MBL

De Master in Business Learning wordt gegeven door het kernteam, aangevuld met diverse gasttrainers en sprekers, zoals ondernemers, wetenschappers, bedrijfsfilosofen én topsporters en -coaches. In eerdere MBL-edities leverden topsporters en -coaches een bijdrage zoals: Ruud van Nistelrooy, Bart Brentjens, Dennis van der Geest, Bibian Mentel, Jacco Verhaeren, Anky van Grunsven, Arnold Vanderleyde en anderen.

Kernteam

Erik Giebels - MBL Trainer
Rob Smulders - MBL Trainer
Coen Kweens -  MBL Expert topsport - bedrijfsleven
Marc Lammers - MBL Trainer en voormalig olympisch (dames)hockeycoach
Marc-Jan Hollenberg - MBL Trainer in authentiek leiderschap

Meer informatie nodig? Neem contact op.